KOI Technology

KOI Technology chuyên phát triển ứng dụng web, website cho thị trường Nhật.
Khách hàng của KOI Technology là các tập đoàn lớn như NTT, LIXIL, HRS ...

Dự án lớn, đạt tiêu chuẩn cao và được khách hàng tín nhiệm nhiều năm qua.

Môi trường linh động, nhiều tiện ích, hỗ trợ lẫn nhau để phát triển bản thân.

Công Nghệ, Ngôn Ngữ Sử Dụng

PHP, HTML, Javascript, CSS, Bootstrap, Jquery ...  Framework: Laravel, .NET, Phalcon, Joomla, ACW .... Database: SQL Server, Oracle, Postgres SQL, MySQL

Why You'll Love Working Here

  • 1 Dự án chất lượng, nhiều cơ hội phát triển
  • 2 Chế độ tốt
  • 3 Hỗ trợ phát triển bản thân

Location

104 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Binh Thanh, Ho Chi Minh
104 Ung Văn Khiêm, Phường 25

Total views: 1,264

Let your voice be heard.

Review KOI Technology now