JACCS International Vietnam Finance tuyển dụng việc làm IT

JACCS International Vietnam Finance

JACCS là một trong những thương hiệu hàng đầu tại Nhật Bản về tín dụng người tiêu dùng.

JACCS Nhật Bản khởi đầu là nhà cung cấp dịch vụ tín dụng trả góp theo tháng cho mục đích sử dụng tại các cửa hàng ở Hokkaido năm 1954. Kể từ đó, dưới triết lý sáng lập đề cao Tín Nhiệm (Trust) và Tin Cậy (Reliability), JACCS đã không ngừng mở rộng mạng lưới kinh doanh vào các thị trường tăng trưởng ở thị trường Châu Á, như Philippines, Indonesia, Cambodia... Đến nay JACCS là một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực tín dụng cho vay tiêu dùng tại Nhật Bản.
Công việc kinh doanh chính của JACCS Việt Nam bao gồm kinh doanh tín dụng, thẻ tín dụng, và kinh doanh tài chính. JACCS Việt Nam bắt đầu với dịch vụ cho vay mua xe máy năm 2010, sau đó triển khai các dịch vụ vay tín dụng khác.

Our Key Skills

Jobs

JACCS International Vietnam Finance has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

Java Developer (Oracle, SQL)

Ha Noi
  • Daily Supply of Fruits & Drink
  • Company Trip 2 times/year
  • Premium healthcare insurance

03 Database Developers (SQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Senior Database Engineer (SQL, SSIS)

Ho Chi Minh

Database Administrator (Oracle, SQL)

Ho Chi Minh

Software Engineer (JavaScript, SQL)

Others

Why You'll Love Working Here

  • 1 Friendly colleagues
  • 2 Japanese culture
  • 3 Full salary in the probation

Location

74 Nguyễn Thị Minh Khai, District 3, Ho Chi Minh
74 Nguyễn Thị Minh Khai

Total views: 2,063

Top Reviews