4.1
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.8
Training & learning
3.6
Management cares about me
3.7
Culture & fun
3.8
Office & workspace
3.9

Let your voice be heard.

Review Hybrid Technologies now
Write a review

105 Employee Reviews

Ngôi nhà thứ hai

Recommend
February 2021

What I liked

Điều làm mình cảm thấy thoải mái là không có sự áp lực mỗi sáng thức dậy. Công ty như ngôi nhà thứ 2 của mình, nơi mà mọi người đều hòa đồng và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc. Đặc biệt các chế độ dành cho nhân viên đối với mình là tốt.
Tính lương OT rõ ràng minh bạch. Không bóc lột sức lao động của nhân viên
Tính tiền theo đúng thời gian OT nhưng phải đăng ký trước và được PM duyệt

Sếp khá teen & thoải mái, môi trường cũng mở, không gò bó.

Recommend
March 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Sếp tốt, nhân viên hòa đồng

Recommend
February 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty Nhật này đáng thử

Recommend
October 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tốt, không OT

Recommend
May 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc thân thiện

Recommend
April 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Chế độ tốt

Recommend
March 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Nhân Viên Mới Đều Được Cấp Macbook

Recommend
January 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Sếp đc, môi trường hòa đồng

Doesn't recommend
November 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Phúc lợi tốt, OT có lương, không trễ lương

Recommend
October 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.