2.3
Recommend working here to a friend
Overall
2.3
Salary & benefits
2.7
Training & learning
2.2
Management cares about me
2.3
Culture & fun
2.3
Office & workspace
2.8

Let your voice be heard.

Review Hoa Sen Group now

6 Employee Reviews

Sếp Tốt, Nhân viên vui vẻ thân thiện

Recommend
March 2020

What I liked

Mọi người rất vui vẻ hòa đồng, đoàn kết , thân thiện
Nhận được tiền khi OT, mọi người đều cùng chung tay làm việc

Bãi đậu xe rộng rãi, thoải mái.

Recommend
June 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Sếp tốt, nhưng chính sách OT chưa được tốt lắm.

Doesn't recommend
July 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

HSG cần cải thiện nhiều về văn hóa, quản lý, điều hành công ty.

Doesn't recommend
May 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Nhân viên phòng IT không thân thiện với nhân viên mới

Doesn't recommend
April 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Chế độ tệ, công việc nhàm chán

Doesn't recommend
September 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.