4.4
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.9
Training & learning
4.1
Management cares about me
4.2
Culture & fun
4.2
Office & workspace
4.2

Let your voice be heard.

Review HARAVAN now
Write a review

35 Employee Reviews

Dịch bệnh nhưng vẫn không giảm lương, lương đúng hạn

Recommend
July 2021

What I liked

- Điều làm mình cảm thấy hài lòng ở công ty là sau "n" mùa dịch bệnh đã trải qua nhưng công ty chưa hề giảm bất kỳ 1 ngàn nào của nhân viên, chưa sa thải bất kỳ ai và luôn đảm bảo sức khỏe cho nhân viên khi thực hiện chính sách Work From Home từ rất sớm.
Đang mùa dịch, cả công ty được WFH, có OT thì vẫn được tính theo quy định.

Nhân viên mới được hướng dẫn nhiệt tình

Recommend
November 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Biết Ơn Haravan

Recommend
November 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty start up nên học được rất nhiều

Recommend
September 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tuyệt vời cho Junior dev

Recommend
August 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

hứa thì làm

Doesn't recommend
July 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty vui vẻ, có nhiều hoạt động, khá quan tâm tinh thần của anh em

Recommend
July 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Vp rất đẹp

Recommend
July 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc tốt

Recommend
July 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Trẻ trung, thân thiện, nhanh nhẹn

Recommend
July 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.