Hansen Technologies Reviews

Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang
Product
151-300
Australia
Monday - Friday
No OT
Write review
4.8
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
4.5
Training & learning
4.2
Management cares about me
4.6
Culture & fun
4.6
Office & workspace
4.6

Let your voice be heard.

Review Hansen Technologies now
Write review

17 Employee Reviews

Phúc lợi tốt, môi trường năng động

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2022

What I liked

Rất nhiều phúc lợi cho nhân viên (phụ cấp cơm trưa, wellness, internet...)
Thời gian làm việc linh động, thoải mái
Mọi người hòa đồng vui vẻ với nhau
Free snack, cà phê, bia, nước ngọt...
Không có OT. Quản lý theo task. Khi nào xong task có thể về.

Môi trường tốt , nhiều phúc lợi , đồng đội giỏi và nhiệt tình

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
November 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái, chính sách hướng về nhân viên

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
November 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty tuyệt vời để cống hiến

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
November 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty đáp ứng tốt cả về vật chất và tinh thần

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
September 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Sếp giỏi, tốt, đồng nghiệp thân thiện

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
May 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Good company to work in a long time

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
June 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty không có gì ngoài tiền

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
June 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Cty phù hợp dưỡng già

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
February 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
March 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Let your voice be heard.

Review Hansen Technologies now
Write review