G&G Blockchain Camp Jobs

02 Senior Mobile Apps Devs (Android/iOS)

Ha Noi - Cau Giay

Overview about G&G Blockchain Camp

Công ty G&G Blockchain Camp - công ty có nhiều kinh nghiệm phát triển đặc biệt là về mảng Mobile

Công ty G&G Blockchain Camp - là công ty có nhiều kinh nghiệm phát triển đặc biệt là về mảng Mobile, thành lập ngày 12 tháng 9 năm 2018, được đầu tư 100% vốn từ Hàn Quốc.
Công ty mẹ là G&G Commerce hoạt động hơn trên 15 năm về nhiều lĩnh vực đặc biệt thành công về lĩnh vực thương mại điện tử B2B, phát triển phần mềm app, web.

Để biết thêm thông tin về dự án của công ty xin vui lòng tham khảo link dưới đây. 

http://www.canvasee.com/

Why You'll Love Working Here

Location

15A Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội, Cau Giay, Ha Noi
15A Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

Total views: 1,232

Let your voice be heard.

Review G&G Blockchain Camp now