G&G Blockchain Camp Headline Photo

Công ty G&G Blockchain Camp - công ty có nhiều kinh nghiệm phát triển đặc biệt là về mảng Mobile

Công ty G&G Blockchain Camp - là công ty có nhiều kinh nghiệm phát triển đặc biệt là về mảng Mobile, thành lập ngày 12 tháng 9 năm 2018, được đầu tư 100% vốn từ Hàn Quốc.
Công ty mẹ là G&G Commerce hoạt động hơn trên 15 năm về nhiều lĩnh vực đặc biệt thành công về lĩnh vực thương mại điện tử B2B, phát triển phần mềm app, web.

Để biết thêm thông tin về dự án của công ty xin vui lòng tham khảo link dưới đây. 

http://www.canvasee.com/

Jobs

04 Senior Mobile Apps Devs (Android/iOS)

Ha Noi

04 Back-end (PHP, Laravel)

Ha Noi

Why You'll Love Working Here

Location

Tầng 3, 15A Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội, Cau Giay, Ha Noi
Tầng 3, 15A Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

Total views: 713

Let your voice be heard.

Review G&G Blockchain Camp now