4.2 stars

Recommend working here to a friend

Ratings for specific areas

Salary & benefits 4.0
Training & learning 4.6
Management cares about me 4.0
Culture & fun 4.2
Office & workspace 4.4

Let your voice be heard.

Review FSI now
Filter by

5 Employee Reviews

Chế độ đãi ngộ tốt

Recommend
April 2020

What I liked

Ai đã từng trải nghiệm qua vài công ty, sẽ thấy rõ đuợc văn hóa doanh nghiệp và chính sách đãi ngộ ở FSI là cực tốt ( từ quyền lợi , lương , thuởng , phúc lợi , phụ cấp , chăm sóc sức khỏe , đời sống , du lịch , hoạt động ngoại khóa , ... ) & đặc biệt thuờng xuyên có các chương trình training để hoàn thiện và nâng cao kỹ năng cho nhân viên về mọi mặt.
mọi người chủ động công việc nên cv được giải quyết nhanh

Môi trường thân thiện

Recommend
April 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Sếp qly có chuyên môn cao

Recommend
March 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

nhan vien dev tam su

Recommend
July 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Amazing working environment

Recommend
August 2016

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.