Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review Employment Hero now
Write a review

1 Employee Review

Môi trường sáng tạo, không ngừng đổi mới

Recommend
August 2021

What I liked

Lương top khỏi bàn, có sponsor 80 ăn trưa, bia, bánh thoải mái, có bàn foosball fireball mấy chục củ, bàn bóng bàn, vào playstation, team FE thì có mấy anh rất hay quan tâm đồng nghiệp, BE thì mấy anh gắt lắm, nhưng giỏi thì khỏi nói.
Làm ở đây, ko có ÔT các bạn ơi, thậm chí hôm truớc cuối tuần mình lấy task ra làm, bị anh lead bên FE bắt cam kết ko đc làm nữa.