Dirox Reviews

Ho Chi Minh, Others, Ha Noi, Da Nang
Outsourcing
51-150
France
Monday - Friday
Write review
4.2
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.6
Training & learning
3.7
Management cares about me
3.7
Culture & fun
4.3
Office & workspace
3.6

Let your voice be heard.

Review Dirox now
Write review

36 Employee Reviews

Sếp tốt môi trường tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
July 2022

What I liked

Được apply công nghiê mới
Được học nhiều khoá học support bởi công ty
Được hướng dẫn bởi nhiều người giỏi
OT luôn luôn có lương, sếp tốt , cấp laptop. Môi trường làm việc thoải mái

Dirox Vietnam Small Logo

Reply from Dirox

Cảm ơn bạn đã dành thời gian để lại phản hồi cho Dirox. Chúng tôi đang trong quá trình cải thiện quy trình và nâng cấp môi trường làm việc, nhận xét của bạn là đóng góp quan trọng để Dirox hoàn thiện hơn trong tương lai. Dirox rất mong có cơ hội để ghi nhận nhiều hơn góp ý của bạn thông qua email: hr@dirox.net.

Có nhiều thứ mới để học hỏi

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
December 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Công ty tốt, môi trường hòa đồng, benefit tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
June 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty nhìn chung cũng ở mức trung bình khá

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
November 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty Châu Âu, nhưng lương thấp so với mặt bằng chung :))

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
September 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty đáng thử để làm việc

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
June 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty rất thoải mái, đồng nghiệp thân thiện, làm việc chuyên nghiệp

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
May 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Lương thấp, chỉ phù hợp với intern, fresher

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
May 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Nhàn, lành mạnh, lương thấp.

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường khá tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
January 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Let your voice be heard.

Review Dirox now
Write review