Công Ty Cổ Phần Thủy Thiên - TTSOFT Headline Photo

TTSOFT chuyên về hệ thống phần mềm quản lý

TTSOFT chuyên về hệ thống phần mềm quản lý và là một trong số ít công ty phần mềm Việt Nam tự thiết kế, sản xuất, và triển khai thành công hệ thống ERP. Sản phẩm của TTSOFT đang được ứng dụng tại nhiều công ty để quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh.

TTSOFT mong muốn làm ra những sản phẩm phần mềm thực sự hữu ích cho hoạt động quản lý của các doanh nghiệp. 

Khó làm nhưng chúng tôi đã làm được.

Nếu bạn nhận ra đây là một cơ hội để cùng chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao hiệu quả, tính cạnh tranh bằng việc sử dụng các giải pháp quản lý hữu dụng nhất, hãy đến! 

Chúng tôi chào đón bạn, những người sẵn sàng cùng chúng tôi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và thời gian của mình vì lợi ích chung.

Our Key Skills

Delphi, Firebird, Android Studio, C++, SQL Server, ERP

Why You'll Love Working Here

  • 1 Môi trường làm việc tích cực và thân thiện.
  • 2 Lương tháng 13 & Thưởng theo chính sách công ty
  • 3 Bảo hiểm sức khỏe cá nhân và hỗ trợ người thân

  • Môi trường làm việc tích cực và thân thiện.
  • Cơ hội phát triển và trở thành nhân sự chủ chốt.
  • Tiếp xúc và làm việc liên quan đến nghiệp vụ đặc thù và quản lý doanh nghiệp
  • Lương tháng 13 & Thưởng theo chính sách của công ty.
  • Chương trình khám sức khỏe hàng năm
  • Bảo hiểm sức khỏe cá nhân và hỗ trợ người thân
  • Du lịch thường niên và các hoạt động tập thể

Location

14/21 Dao Duy Anh, Phu Nhuan, Ho Chi Minh
14/21 Dao Duy Anh

Total views: 1,221

Let your voice be heard.

Review Công Ty Cổ Phần Thủy Thiên - TTSOFT now