General information

Company type
Product
Company size
51-150 employees
Country
Vietnam
Working days
Monday - Friday
Overtime policy
No OT

Company overview

Why you'll love working here

  • Thưởng nóng khi hoàn tất dự án
  • Được xem xét tăng lương
  • Hỗ trợ học thêm chuyên môn

Location

Ho Chi Minh

R1-11-10, Tầng 11, Tháp R1, Tòa Nhà EverRich, 968 Đường 3 tháng 2, Phường 15, District 11, Ho Chi Minh