Chadiostech Vina

Công ty TNHH Chadiostech Vina là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư hàn quốc được ban quản lý các khu công nghiệp vĩnh phúc cấp giấy chứng nhận đầu tư số 192043000231 ngày 20/3/2015. công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm: vmc (voice coil motors), camera lens cho điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác.

Jobs

UI-UX Web Apps Designer

Others

Location

Khu CN Bình Xuyên II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Khu CN Bình Xuyên II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Total views: 53

Let your voice be heard.

Review Chadiostech Vina now