Chadiostech Vina

Công ty TNHH Chadiostech Vina là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư hàn quốc được ban quản lý các khu công nghiệp vĩnh phúc cấp giấy chứng nhận đầu tư số 192043000231 ngày 20/3/2015. công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm: vmc (voice coil motors), camera lens cho điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác.

Location

Khu CN Bình Xuyên II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Khu CN Bình Xuyên II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Total views: 138

Let your voice be heard.

Review Chadiostech Vina now