General information

Company type
Product
Company size
151-300 employees
Country
Hong Kong
Working days
Monday - Saturday
Overtime policy
No OT

Company overview

Why you'll love working here

Location

Ha Noi

Hà Nội Gardent City, Khu đô thị mới Thạch Bàn, Long Bien, Ha Noi

Others

Số 03D, Đường N2, Khu Đô Thị The Seasons, Phường Lái Thiêu, TP. Thuận an, Bình Dương (Phía sau siêu thị Lotte mart Bình Dương)
Currently, BOK Việt Nam is not hiring for any positions.
Page views: 284