bitA Viet Nam

District 3, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
Japan
Monday - Friday
No OT
Write review

Overview about bitA Viet Nam

bitA là Công ty IT Nhật Bản có định hướng phát triển ra phạm vi toàn cầu.

bitA là Công ty IT có Trụ sở chính tại Nhật Bản đã phát triển hơn 10 năm kể từ khi thành lập.

Với tình hình khan hiếm nguồn nhân lực IT tại Nhật Bản, bitA đang hướng đến tìm kiếm các nguồn nhân lực tài năng ở nước ngoài. 2021 bitA quyết định thành lập văn phòng đầu tiên ở nước ngoài tại Việt Nam.

bitA Việt Nam được thành lập từ tháng 4 năm 2021, làm việc với sự hỗ trợ của bitA Nhật Bản, nơi có nhiều kĩ sư tài năng và tùy theo sự cố gắng mà có thể đạt được kĩ năng cao trong công việc.

Why You'll Love Working Here

  • 1 High salary
  • 2 Provide devices for work
  • 3 Bonus twice a year


Location

Ho Chi Minh
Tầng 8,Toà nhà Cao Thắng Mall, Số 19, Phường 2
District 3
Ho Chi Minh

Total views: 2,345

Top Reviews


Write review