Overview about ArtistsWorld

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ARTISTSWORLD

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ARTISTSWORLD

Công ty 100% vốn của LinkBlue Inc. Văn phòng tại Tokyo, Nhật Bản.
Mảng kinh doanh chủ yếu là Game Developement, AR/VR contents và Game Consulting.
Với RPG Game đã được giới thiệu ở Tokyo Game Show 2016: CresarMars
Một tựa Game độc đáo với mục tiêu đạt được Apple Design Awards.

Lộ trình phát triển của CresarMar: Thị trường JP -> Thị trường US -> toàn cầu.

ArtistsWorld được dẫn dắt bởi Noriyuki Takahashi, nguyên CTO của một công ty Internet Security
có thị phần lớn nhất Nhật Bản hiện tại.

Photoshop, Illustrator

Photoshop, Adobe Premiere Pro, Illustrator, Unity3d

Why You'll Love Working Here

  • 1 Develop own best career (Phát triển bản thân)
  • 2 Create best Video Game (Tạo game hàng đầu)
  • 3 Creative work environment (Môi trường sáng tạo)
Cinema time
Working hard
Happy Women Day
Happy birthday Henry
Birthday cake of Jax


Summer leaves
Summer company trip
13th wage
KPI based Bonus
Hangout/Teambuilding every month
Free lunch box
Health check service

Our People

CEO - Noriyuki Takahashi

What's cool about your workstation?

Always be Motivated and Creative

What's one favorite thing about your job?

Delivery best value by our own product

Location

52 Toà nhà Packsimex 1F, Đông Du, Phường Bến Nghé
District 1
Ho Chi Minh

Total views: 3,460

Let your voice be heard.

Review ArtistsWorld now
Write a review