Lương & Chế độ làm việc

Mức lương thực tế của các vị trí IT như bạn là bao nhiêu? Mong đợi về chế độ làm việc và đãi ngộ có gì khác nhau? Tìm hiểu ngay.