46 typescript jobs in Vietnam

 • Một đội ngũ siêu đỉnh, công nghệ hàng đầu
 • Môi trường làm việc quốc tế, đa văn hoá, năng động
 • Dự án mới với nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp
Ha Noi
 • Một đội ngũ siêu đỉnh, công nghệ hàng đầu
 • Môi trường làm việc quốc tế, đa văn hoá, năng động
 • Dự án mới với nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp
Hot
Ha Noi
17h
 • 100% foreign invested company (Norway)
 • Working with top Norwegian engineers
 • Approach to most innovative technologies (IOT, AI)
Ha Noi
 • 100% foreign invested company (Norway)
 • Working with top Norwegian engineers
 • Approach to most innovative technologies (IOT, AI)
Hot
Ha Noi
3d
 • Competitive salary & benefits
 • Remote working environtment
 • Flexible working time
Ho Chi Minh
 • Competitive salary & benefits
 • Remote working environtment
 • Flexible working time
Hot
Ho Chi Minh
3d
 • Thưởng lễ tết, lương tháng 13
 • Tăng lương 1 lần/năm
 • Môi trường thoải mái, đồng nghiệp thân thiện
Ha Noi
 • Thưởng lễ tết, lương tháng 13
 • Tăng lương 1 lần/năm
 • Môi trường thoải mái, đồng nghiệp thân thiện
Hot
Ha Noi
3d
 • Competitive salary & benefits
 • Flexible working time, no OT
 • Employee growth support
Ho Chi Minh
 • Competitive salary & benefits
 • Flexible working time, no OT
 • Employee growth support
Ho Chi Minh
19d
 • Ownership and growth
 • Up to 5 month performance bonus
 • Attractive Stock Options
Ho Chi Minh
 • Ownership and growth
 • Up to 5 month performance bonus
 • Attractive Stock Options
Hot
Ho Chi Minh
3d