37 system engineer jobs in Vietnam for you

04 System Engineer (Linux)

Ha Noi

Bridge System Engineer (Japanese N3)

Ho Chi Minh
 • Lương gross 1,600 – 2,800 USD
 • Mức lương thử việc: 100%
 • Cơ hội đào tạo tại Nhật Bản

System Engineer/DevOps(Cloud/JavaScript)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • 12 annual leave + 4 sick leave
 • Appraisal and salary review

System Engineer (DevOps, AWS) Upto $2000

Ha Noi

Hardward Engineer (System/ Network/ CTI)

Ho Chi Minh

05 System Engineers - Up to $1500

Ha Noi

System Engineer (C#, .NET)

Others

System Engineer (Linux, Python)

Ho Chi Minh

System Engineer (Cloud) - Team Leader

Ho Chi Minh

Bridge System Engineer (Up to $2500)

Ho Chi Minh
 • Lớp tiếng Nhật miễn phí
 • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
 • Có góc nhỏ cafe văn phòng

Sr Engineer, Wear OS System Integration

Ho Chi Minh

DevOps Engineer

Ho Chi Minh

Chuyên viên An ninh an toàn thông tin

Ha Noi

Malware Analyst

Ho Chi Minh

Chuyên viên An toàn Thông tin (Linux)

Ha Noi

Hardware Supervisor (System, Networking)

Ho Chi Minh

System Admin - Linux (Quản Trị Hệ Thống)

Ho Chi Minh

System Sercurity

Ha Noi

Senior DevOps Engineer (AWS, upto 4K)

Ho Chi Minh
 • Working with Top AI Product
 • Onsite trip to Europe
 • Competitive salary, stocks

Senior/Lead Data Engineer

Ho Chi Minh

Company Spotlight

Shopee Headline Photo
Shopee Others

Shopee is the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan.