33 sql developer jobs in Vietnam

Frontend Dev (JavaScript/Oracle/SQL)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội thăng tiến cao
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Môi trường hiện đại/thân thiện

PHP Backend Developer (Laravel, SQL)

Ha Noi
 • Cơ hội là thành viên nòng cốt
 • Cơ hội đào tạo 3 tháng ở Nhật
 • Được cấp máy tính cấu hình cao

Dev (Java/ C# /Javascript, SQL) ~2000$

Ha Noi
 • PV trước Tết nhận việc sau Tết
 • Lương upto 2000$
 • Có cơ hội làm việc tại Nhật

.NET WinForm Developer (C#, SQL)

Ho Chi Minh
 • Lương cực kỳ cạnh tranh
 • Thưởng hàng năm& dự án hấp dẫn
 • Nghỉ mát trong và ngoài nước

Integration Developer (Database, SQL)

Ho Chi Minh
 • Healthcare insurance
 • Training
 • Performance bonus