56 sql developer jobs in Vietnam for you

C&/SQL Developer (Training in Europe)

Ho Chi Minh
 • Training in Europe
 • Very attractive salary & bonus
 • 100% salary in probation

Fullstack Developer (PHP, NodeJS, SQL)

Ho Chi Minh

.Net Developer (C#, SQL)

Ho Chi Minh
 • Xét tăng lương 2 lần / 1 năm
 • Bonus chứng chỉ tiếng Nhật
 • Du lịch mỗi năm, team building

3 Java Developers (Spring, SQL)

Ho Chi Minh

10 .NET Developer (C#, SQL, MVC) ~$1000

Ha Noi

C# Developer (ASP.NET, SQL)

Ha Noi
 • Môi Trường trẻ trung năng động
 • Hoạt động ngoại khóa phong phú
 • Cơ hội thăng tiến cao

05 Java Developers (Spring, SQL)

Ho Chi Minh

Back-End Developer (Ruby, SQL, Database)

Ho Chi Minh

Java Developer (SQL, Spring)

Ho Chi Minh

[All Level] .NET Developer (C#, SQL)

Ho Chi Minh
Get new SQL Developer jobs by email

.NET WinForm Developer (C#, SQL)

Ho Chi Minh

05 .NET Developer (C#, SQL)

Ha Noi

Developer (.NET, Java, SQL)

Ha Noi

Web Developer (.NET, ASP.NET, SQL)

Ho Chi Minh

03 C/C++ Developers (SQL)

Ha Noi
 • Làm việc với KH Châu Âu
 • Được đào tạo Agile trong dự án
 • Hỗ trợ 100% chi phí Yoga,bơi..

Urgent 3 Python Developer (SQL/.NET)

Ha Noi

Backend Developer (SQL, Python, Django)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, SQL)

Ho Chi Minh

Java Developer (Spring, SQL)

Ha Noi

02 .NET Developers (ASP.NET/SQL/Azure)

Ha Noi
 • Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt
 • Nghỉ thứ 7 - chủ nhật
 • Lì xì Tết: 4 triệu VND

Company Spotlight

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.