26 spring jobs in Ha Noi for you

03 Developers (Java, Spring, Oracle)

Ha Noi

10 Java Dev (Spring, OOP) - Up to $1500

Ha Noi
 • Attractive salary
 • Chế độ phúc lợi rất tốt
 • Teambuilding, nghỉ mát mỗi năm

10 Java Devs (MVC, Spring) - Up to 35M

Ha Noi

Sr Java Dev (Fintech) OOP /Spring ~2000$

Ha Noi
 • 13th month & Performance bonus
 • Language & Technical Training
 • Healthcare for U & your family

05 Java Developers (Spring, Oracle)

Ha Noi

10 Java Developers (SQL, Spring)

Ha Noi

Java Developer (Spring, MySQL)

Ha Noi

Fullstack Dev (Java, Angular, Spring)

Ha Noi
 • Thưởng từ 3 đến 6 tháng lương
 • Du lịch hàng năm với gia đình
 • 13 tháng lương tiêu chuẩn

Back-end Developer (Java, Spring)

Ha Noi

~$1500 Backend Dev(Java, Spring, MySQL)

Ha Noi
 • Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh
 • Môi trường trẻ trung năng động
 • Tham gia các Câu lạc bộ
Get new Spring jobs by email

Java Developer (Spring,MVC)~ Up to $2000

Ha Noi

Java Developer (Spring, MySQL)

Ha Noi

05 Senior Java Devs (JavaScript/Spring)

Ha Noi

Urgent 10 Java Developer (Spring)

Ha Noi

Java Developer (J2EE, Spring)

Ha Noi

Application Developer (Oracle,SQLServer)

Ha Noi
Ho Chi Minh

[HAN] 10 Java Developers (Up to$1500)

Ha Noi

[HN/ HCM] Senior/Junior JAVA Developer

Ha Noi
Ho Chi Minh

30 Java Devs ~ $1500 (Sign On Bonus)

Ha Noi
 • Salary upto 1500$
 • Có hơn 6 khoản thưởng hấp dẫn
 • Công nghệ tiên tiến

10 Java Developer ($600-$2000)

Ha Noi

Company Spotlight

Shopee Headline Photo
Shopee Others

Shopee is the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan.