15 software architect jobs in Ho Chi Minh for you

Software Architect (Cloud, Azure/ AWS)

Ho Chi Minh

Dynamics AX Technical Consultants ~$2000

Ho Chi Minh

Kiến trúc sư Giải pháp (Hệ thống Lõi)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Java/.NET Technical Architect

Ho Chi Minh

.NET Technical Architect

Ho Chi Minh
Ha Noi

Senior Security Architect (InfoSec)

Ho Chi Minh

Java Technical Architect (microservices)

Ho Chi Minh

System Engineer (Onsite Singapore, $3K)

Ho Chi Minh
Others
Get new Software Architect jobs by email

Tech Lead/Sr. Developer C# .Net Upto $3K

Ho Chi Minh

Senior Technical/ Solution Architect

Ho Chi Minh
Da Nang

.NET Technical Lead (From 40 Mil - net)

Ho Chi Minh

Senior Project Manager

Ho Chi Minh
Da Nang

Solution Architect (Wear OS)

Ho Chi Minh

Cloud Architect

Ho Chi Minh

PROJECT MANAGER (Up to $3000)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

Ominext Headline Photo
Ominext Ha Noi

Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và tích hợp hệ thống thông tin y tế cho Nhật Bản