395 senior javascript developer jobs in Vietnam for you

Senior Java Developer (JavaScript, SQL)

Ho Chi Minh

Senior Developer (Java, Javascript)

Ho Chi Minh

Senior Frontend Developer (Javascript)

Ho Chi Minh
 • Salary up to 1800$
 • Sign on Bonus
 • High promotion opportunity

Senior Developer (Java / JavaScript)

Ho Chi Minh
 • Salary review twice a year
 • 24/7 healthcare
 • Up to $3.000

Fullstack Developer (NodeJS, JavaScript)

Ho Chi Minh

Server Developer (Java/JavaScript)

Ha Noi

10 Java Developers (JavaScript, Spring)

Ha Noi

Senior Frontend (ReactJS/JavaScript)

Ho Chi Minh

Senior FullStack (ReactJS/ JavaScript)

Ho Chi Minh
 • Salary review twice a year
 • 24/7 healthcare
 • Upto $3,000

FullStack Developer (Java/JavaScript)

Ha Noi

JavaScript Developer (VueJS and NodeJS)

Ha Noi

Fullstack Developers(NodeJS/ JavaScript)

Ho Chi Minh

Sr NodeJS Developer (JavaScript, MySQL)

Ho Chi Minh

4 PHP Developer (JavaScript, NodeJS)

Ha Noi

Frontend Developer (ReactJS, JavaScript)

Ho Chi Minh
 • Provided MacBook to work
 • Pro-working environment
 • Having Onshore Opportunities

PHP Developer (JavaScript, MySQL)

Ha Noi

Middle/Senior Back-End (PHP/ JavaScript)

Ha Noi

React JS Developer (JavaScript, CSS)

Ha Noi
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Môi trường trẻ- năng động
 • Thời gian làm việc linh hoạt

PHP Developer (JavaScript, OOP)

Ha Noi
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Môi trường trẻ - năng động
 • Thời gian làm việc linh hoạt

Senior Front-end (JavaScript, Angular)

Ha Noi
 • Quyền nhận cổ phiếu công ty
 • Có thể làm việc sau Tết
 • Phụ cấp xăng xe + ăn trưa

Company Spotlight

KMS Technology Headline Photo
KMS Technology Ho Chi Minh

Agile, Innovative & Excellent Global Technology Company with deep roots in Vietnam