296 senior javascript developer jobs in Vietnam for you

Senior Frontend Dev (JavaScript, VueJS)

Ho Chi Minh
 • Technology startup
 • Young talent team
 • High benefit

05 Senior Devs (Java, JavaScript, Scala)

Ha Noi
 • Technical Training
 • Flexible Time
 • MacBook pro

Senior Odoo Dev (Python, JavaScript)

Ha Noi

Senior .NET Developers (C#, JavaScript)

Ho Chi Minh
Ho Chi Minh
 • Thử thách với các kỹ thuật mới
 • Học hỏi để trở thành quản lý
 • Văn phòng mới tháng 7/2020

Senior Fullstack Dev(Javascript, NodeJS)

Ho Chi Minh

Senior Frontend Dev (ReactJS/JavaScript)

Ho Chi Minh

Senior Front-End Developer (JavaScript)

Ho Chi Minh

2 Senior PHP Developer (JavaScript, CSS)

Ha Noi

Senior Frontend Dev(ReactJS, JavaScript)

Ho Chi Minh

FullStack Developer(ReactJS/ JavaScript)

Ho Chi Minh
 • Salary review twice a year
 • 24/7 healthcare
 • Upto $3,000

Mid Frontend Developer(JavaScript, HTML)

Ho Chi Minh

02 .NET Developers (JavaScript, MVC)

Ha Noi

ReactJS/React Native Dev (JavaScript)

Ha Noi

Junior ReactJS Frontend Dev (JavaScript)

Ho Chi Minh

Junior React Native Dev (JavaScript)

Ho Chi Minh

05 PHP Developers (JavaScript, Laravel)

Ha Noi

4 PHP Dev (Magento, MVC, JavaScript)

Ha Noi

20 C# .NET JavaScript Devs - Up to 1500$

Ho Chi Minh
 • Very attractive salary
 • American-Based Company
 • Premium health insurance.

Frontend Dev (ReactJS, JavaScript, CSS)

Ha Noi
 • Thu nhập siêu hấp dẫn
 • Môi trường làm viêc cực tốt
 • Lộ trình thăng tiến rõ ràng

FrontEnd Developer (Javascript,React.js)

Ho Chi Minh
 • 13 & 14th month bonus
 • 30 paid leave days annually
 • Private Insurance for family

Company Spotlight

POPS WorldWide Headline Photo
POPS WorldWide Ho Chi Minh

POPS Worldwide is a leading digital entertainment company & based in VN