6 scala jobs in Ha Noi

Data Sicentist (Java, Python, Scala)

Ha Noi
 • Chuyên gia đầu ngành
 • Cơ hội phát triển nhanh
 • Môi trường năng động sáng tạo

10 Senior Devs (Scala, Java, PHP)

Ha Noi
 • WFH (Work from home) regimes
 • Flexible working time
 • Seniority leave (Max +8 days)

BigData Engineer (Java, Python, Scala)

Ha Noi
 • Chuyên gia đầu ngành
 • Cơ hội phát triển nhanh
 • Môi trường năng động sáng tạo

Senior Bigdata Engineer

Ha Noi
 • Chuyên gia đầu ngành
 • Cơ hội phát triển nhanh
 • Môi trường năng động sáng tạo