149 php jobs in Ho Chi Minh for you

Sr Web Developer (JavaScript/ PHP/ .NET)

Ho Chi Minh
 • Opportunity to work oversea
 • 14~24+days for annual leave
 • Attractive salary & benefits

5 PHP Team Leader

Ho Chi Minh
 • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
 • Bonus dự án hàng tháng
 • Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt

Web Developer (PHP/ReactJS/JavaScript)

Ho Chi Minh

5 Junior PHP Engineer [Urgent]

Ho Chi Minh

8 Junior/Senior PHP Developers (HTML/JS)

Ho Chi Minh
 • 13th month & 14th month salary
 • Bao Viet care 24/24 Insurance
 • International environment

Senior PHP Developer (MVC, MySQL, OOP)

Ho Chi Minh

Senior PHP Developer (NodeJS/ReactJS)

Ho Chi Minh
Da Nang

PHP Developer

Ho Chi Minh
 • Knowledge on IOT, Video Tech
 • Learn Product Dev & English
 • Premium Health,13th Month Sal

Fullstack Dev (NodeJS, PHP, Angular)

Ho Chi Minh

[Urgent] 4 PHP Web Developers (Laravel)

Ho Chi Minh
Get new PHP jobs by email

Junior Backend Developer (PHP/JQuery)

Ho Chi Minh

PHP Developer (HTML5, JavaScript)

Ho Chi Minh
 • Tổng thu nhập ~700 triệu/năm
 • Du lịch trong và ngoài nước
 • Thưởng quý, Hiệu quả, Lễ Tết

Lead Backend Software Engineer (PHP)

Ho Chi Minh

PHP Developer (MVC, Laravel)

Ho Chi Minh

Senior PHP Developer (NoSQL, CSS)

Ho Chi Minh

02 PHP Developers (Laravel, MVC)

Ho Chi Minh

3 Senior PHP Developer (Laravel, MySQL)

Ho Chi Minh

Web Developer (HTML5, JavaScript, PHP)

Ho Chi Minh

2 PHP Developers (Symfony/English/MySQL)

Ho Chi Minh

PHP Developer (SQL, Javascript, jQuery)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

KMS Technology Headline Photo
KMS Technology Ho Chi Minh

Agile, Innovative & Excellent Global Technology Company with deep roots in Vietnam