72 php jobs in Ho Chi Minh

 • Challenging working environment (big data and IoT)
 • Balanced workplace for working and entertainment
 • Competitive salary with monthly performance bonus
Ho Chi Minh
 • Challenging working environment (big data and IoT)
 • Balanced workplace for working and entertainment
 • Competitive salary with monthly performance bonus
Hot
Ho Chi Minh
10h
 • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
 • Bonus dự án
 • Chế độ lựa chọn không gian làm việc (HWM)
Ho Chi Minh
 • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
 • Bonus dự án
 • Chế độ lựa chọn không gian làm việc (HWM)
Hot
Ho Chi Minh
12h
 • Training tại Nhật 1 năm
 • Review lương hàng năm
 • Du lịch công ty hàng năm
Ho Chi Minh
 • Training tại Nhật 1 năm
 • Review lương hàng năm
 • Du lịch công ty hàng năm
Hot
Ho Chi Minh
14h