14 oop jobs in Ha Noi

 • We are the pioneer in MEDICAL field
 • We focus on bringing JOY to your work
 • We offer you COMPETITIVE salary and benefit
Ha Noi
 • We are the pioneer in MEDICAL field
 • We focus on bringing JOY to your work
 • We offer you COMPETITIVE salary and benefit
Hot
Ha Noi
2d
 • Bảo hiểm sức khoẻ VBI.
 • Chính sách đào tạo hấp dẫn.
 • Tối thiểu 13 tháng lương
Ha Noi
 • Bảo hiểm sức khoẻ VBI.
 • Chính sách đào tạo hấp dẫn.
 • Tối thiểu 13 tháng lương
Ha Noi
5d
 • Thu nhập 14 -15 tháng lương/năm không giới hạn;
 • Gói phúc lợi tương đương 1-2 tháng lương/năm
 • Gói bảo hiểm sức khỏe và hỗ trợ người thân
Ha Noi
 • Thu nhập 14 -15 tháng lương/năm không giới hạn;
 • Gói phúc lợi tương đương 1-2 tháng lương/năm
 • Gói bảo hiểm sức khỏe và hỗ trợ người thân
Ha Noi
16d