15 oop jobs in Ha Noi for you

Java Dev (OOP/MVC) ~ $1300

Ha Noi
 • Đóng bảo hiểm full lương
 • Tăng lương 2 lần/1 năm
 • Cơ hội du lịch Tokyo Nhật Bản

Back-end Dev (Python, OOP, Database)

Ha Noi

10 Java Developer (OOP, MySQL)

Ha Noi
 • Great team, Big bonus
 • Attractive income
 • Friendly,pleasant environment

PHP Developer (MVC, OOP)

Ha Noi

04 Mid/Sr C/C++ Devs (OOP)

Ha Noi

03 Middle PHP Dev (Laravel, OOP, VueJS)

Ha Noi
 • Làm việc từ t2~t6 (Flex 8h~9h)
 • Performance Review: 2 lần/năm
 • 15 ngày phép/năm

Junior PHP Dev (JavaScript, HTML5, OOP)

Ha Noi

C/C++ Software Engineer

Ha Noi
 • Competitive salary
 • 29 days of paid leave
 • Training opportunies in Korea
Get new OOP jobs by email

2 Android Developers (Java, Kotlin, OOP)

Ha Noi

Java Backend Developer

Ha Noi

C/C++ Developers

Ha Noi

3 Games Unity Developer - Up to 1500$

Ha Noi
 • Môi trường năng động
 • Sản phẩm chất lượng
 • Du lịch nước ngoài hàng năm

Senior .NET Software Engineer (C#, MVC)

Ho Chi Minh
Ha Noi

02 Kỹ Sư Lập Trình (Java/Android)

Ha Noi

PHP Developer

Ha Noi
 • Lương up to 1,5K
 • Cơ hội trở thành CTO
 • Review lương 4 lần/ năm