18 oop jobs in Ha Noi

Mid/Sr. Java Engineer (Spring, OOP)

Ha Noi
 • Up to 16 months per year
 • Language & Technical Training
 • Healthcare for U & your family

PHP Dev (Laravel, OOP - Up to 1500$)

Ha Noi
 • Lương luôn cao hơn mặt bằng
 • Dự án hấp dẫn từ Nhật, Sing
 • Môi trường làm việc năng động

Junior/Senior Java Web (Spring, OOP)

Ha Noi
 • Training/Working in Japan
 • Receive more than 15m salary
 • Professional environment

C/C++ Software Engineer

Ha Noi
Da Nang
 • Up-to 16-month Income / Year
 • Up-to 20M Relocation Package
 • Luxury Automotive Brands

Sr.Net Dev (Open for Remote from HCM,DN)

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • AON Premium Healthcare
 • Flexible Working Time, no OT
 • Annual luxury vacation

05 Java Developer (700 ~ 1,500$)

Ha Noi
 • Thu nhập 15 tháng lương/năm
 • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
 • Làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu