30 oop jobs in Vietnam for you

Java Dev (OOP/MVC) ~ $1300

Ha Noi
 • Đóng bảo hiểm full lương
 • Tăng lương 2 lần/1 năm
 • Cơ hội du lịch Tokyo Nhật Bản

Sr. BackEnd Developer(PHP/OOP/Magento)

Ho Chi Minh

PHP Developer (MVC, OOP)

Ha Noi

Core System - COBOL Dev (Java/.NET/OOP)

Ho Chi Minh

Back-end Dev (Python, OOP, Database)

Ha Noi

iOS Developer (Swift, OOP) Up to $1.500

Ho Chi Minh

Blockchain Dev (C++, OOP, JavaScript)

Ho Chi Minh

Senior C# Developer (.NET, OOP)

Ha Noi

5 JavaScript Dev (HTML, OOP) -Upto$2000

Ha Noi

C# Developer (MySQL, OOP) - Up to $1500

Ha Noi

10 PHP Dev (OOP, SQL)

Ha Noi
 • Thưởng 2 lần/ năm
 • Tăng lương 2 lần/ năm
 • 16 ~17 ngày nghỉ có lương/ năm

PHP Dev (Laravel, OOP)

Ho Chi Minh
 • Mua OPPO chiết khấu 20%
 • thưởng theo quý và thưởng năm
 • BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

3 Senior PHP Dev(OOP, MySQL)~Up to 1500$

Da Nang

.NET Lead Developer (ASP.NET, OOP)

Ho Chi Minh

Mobile Apps Dev (iOS/ Android /Flutte)

Ha Noi
Ho Chi Minh

C++ Developer (Windows, Linux, Qt)

Ho Chi Minh

.NET Developers (C#, WPF)

Ha Noi
 • Attractive salary package.
 • Swiss owned company.
 • Fintech product development.

2 Android Developer (Java, Kotlin, OOP)

Ha Noi

Senior Software Development Engineer

Ho Chi Minh

Android Developer - Up to $1500

Ha Noi
Ho Chi Minh

Company Spotlight

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.