35 oop jobs in Vietnam for you

02 Android Developer (Java, OOP)

Ho Chi Minh

Android Developer (Java, OOP)

Ho Chi Minh
 • Attractive Salary
 • Full Insurance Package, & PTI
 • International Customer

PHP Developer (OOP)

Ha Noi
 • Lương up to 1,5K
 • Cơ hội trở thành CTO
 • Review lương 4 lần/ năm

Java Developer (MVC,OOP)

Ha Noi

iOS Developer (Objective C, OOP)

Ho Chi Minh

03 .NET Dev (C#, OOP, MVC) Up to $1500

Ha Noi
 • Du lịch ít nhất 02 lần/năm
 • Xét tăng lương 2 lần/năm+bonus
 • Môi trường trẻ trung,năng động

Java Developer (Spring, OOP)

Ha Noi
 • Lương hấp dẫn Up to $1500
 • Môi trường làm việc siêu COOL
 • Cơ hội vi vu làm việc tại Nhật

.NET Developer (C#, OOP) From $800

Ho Chi Minh

Golang Developer (OOP/ C language)

Ho Chi Minh

5 Android Devs( Java, OOP, Kotlin)~1500$

Ha Noi

[Up to 1500$] Android Developers (SQL)

Ha Noi
 • Mức lương cạnh tranh
 • Cơ hội tiếp cận công nghệ mới
 • Môi trường làm việc thân thiện

Flutter Dev (iOS/Android, OOP, UI-UX)

Ha Noi

Senior Java Developer

Ho Chi Minh

Java Swing Developer

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • Good working environment
 • Friendly, supportive colleague

3 Games Unity Developer - Up to 1000$

Ha Noi
 • Môi trường năng động
 • Sản phẩm chất lượng
 • Du lịch nước ngoài hàng năm

C/C++ Developer

Ho Chi Minh

Android Mobile Apps Developer

Ho Chi Minh

Junior .NET (C#, MVC, OOP)

Ha Noi

PHP Dev (JavaScript, Laravel, OOP)

Ho Chi Minh

Magento Developer

Ho Chi Minh

Company Spotlight

Woowa Brothers Headline Photo
Woowa Brothers Ho Chi Minh

Woowa Brothers Viet Nam