44 oop developer jobs in Vietnam for you

PHP Developer (JavaScript, OOP)

Ha Noi
  • Lương, thưởng hấp dẫn
  • Môi trường trẻ - năng động
  • Thời gian làm việc linh hoạt

20 Web Developers (PHP, OOP, MVC)

Ho Chi Minh

.NET Lead Developer (ASP.NET, OOP)

Ho Chi Minh

C++ Developer (OOP, Software Architect)

Ho Chi Minh

Java Developer (Spring, OOP)

Ho Chi Minh

Backend Developer (C#, .Net, OOP)

Ho Chi Minh

Sr. BackEnd Developer(PHP/OOP/Magento)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, OOP) From $800

Ho Chi Minh

PHP Developer (MVC, OOP)

Ha Noi

C# Developer (MySQL, OOP) - Up to $1500

Ha Noi

C++ Engineer (C language, OOP)

Ha Noi

04 Mid/Sr C/C++ Devs (OOP) - up to $2000

Ha Noi

Senior PHP Developer (MVC, MySQL, OOP)

Ho Chi Minh

Java Game Dev (Android, OOP) +% Dự Án

Ha Noi

PHP Developer

Ho Chi Minh

Senior PHP Developer – Up to ~$2000

Ho Chi Minh

Blockchain Dev (C++, OOP, JavaScript)

Ho Chi Minh

Core System - COBOL Dev (Java/.NET/OOP)

Ho Chi Minh

Java Dev (OOP/MVC) ~ $1300

Ha Noi
  • Đóng bảo hiểm full lương
  • Tăng lương 2 lần/1 năm
  • Cơ hội du lịch Tokyo Nhật Bản

Back-end Dev (Python, OOP, Database)

Ha Noi

Company Spotlight

NVG Technology Headline Photo
NVG Technology Ho Chi Minh

THE GREAT PLACE TO WORK! Delivering top-performing mobile and platform products in Switzerland.