41 nodejs jobs in Ha Noi

Genius developer(NodeJs, .NET, Angular)

Ha Noi
 • Be member of a genius team
 • Exciting and demanding project
 • Hight financial compensation

Sr Blockchain (Java/NodeJS/C++) ~$4000

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Competitive income up to $4000
 • Remote work if not based in HN
 • Opportunity to receive ESOP

URGENT NodeJS Dev (MySQL, JavaScript)

Ha Noi
 • Tháng lương 13
 • Môi trường trẻ, năng động
 • Cơ hội mua hàng IT giá tốt

4 Blockchain Developers (NodeJS, Golang)

Ha Noi
 • Daily Supply of Fruits & Drink
 • Company Trip 2 times/year
 • Premium healthcare insurance

Back-end Dev (NodeJS, JavaScript, OOP)

Ha Noi
 • Lương luôn cao hơn mặt bằng
 • Dự án hấp dẫn từ Nhật, Sing
 • Môi trường làm việc năng động

10 Junior Developers (NodeJS, AngularJS)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Working location in Cambodia
 • Salary 32-39M no experience
 • Annual bonus and 13th salary

Backend Dev (NodeJS/PHP/Laravel) ~ $2000

Ha Noi
 • Mức lương cao từ 1000 - 2000$
 • Nhiều cơ hội thăng tiến tốt
 • Môi trường làm việc vui vẻ