25 nodejs jobs in Ha Noi for you

30 NodeJS Developers (PHP, Golang)

Ha Noi
 • Lương hấp dẫn Up to $1200
 • Môi trường làm việc siêu COOL
 • Cơ hội vi vu làm việc tại Nhật

JavaScript, NodeJS Dev [Up to $1500]

Ha Noi

Frontend (ReactJS, JavaScript, NodeJS)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Signing bonus/full 13th salary
 • Work Cutting Edge technology
 • Global Travel and Training

Python Developer (NodeJS, JavaScript)

Ha Noi
Ho Chi Minh

03 Back-end (NodeJS, JavaScript, MySQL)

Ha Noi

Back-end Developer (PHP, NodeJS, AWS)

Ha Noi

Javascript Developer (NodeJS/ReactJS)

Ha Noi
 • Chế độ lương thưởng hấp dẫn
 • Đồng nghiệp xì teen thân thiện
 • Teambuilding, happy hours tuần

Fullstack R&D(JavaScript, React, NodeJS)

Ho Chi Minh
Ha Noi

10 Software Dev (Nodejs/Angularjs/IONIC)

Ha Noi
Da Nang
 • Salary up to $1200
 • Free English training
 • Full salary in probation time

20 NodeJS/ReactJS Devs (Upto $1500)

Ha Noi
Get new NodeJS jobs by email

Senior AWS Developer (NodeJS, HTML5)

Ha Noi

Full-stack Dev (PHP, Python, NodeJS)

Ha Noi

Dev (Mongo DB/AngularJS/NodeJS) ~$1200

Ha Noi

Front-end (JavaScript/AngularJS/NodeJS)

Ha Noi

Full-Stack Dev(ReactJS/AngularJs/NodeJs)

Ha Noi

02 Senior NodeJS Dev (JavaScript, MySQL)

Ha Noi

05 Backend Developer (Java/NodeJS/C#)

Ha Noi

02 Game Server Dev (NodeJS/Java/DevOps)

Ha Noi

iOS Developer (ReactJS, NodeJS)

Ha Noi

03 JavaScript Developers (NodeJS, HTML5)

Ha Noi

Company Spotlight

FOSSIL (MISFIT) Headline Photo
FOSSIL (MISFIT) Ho Chi Minh

Great wearable computing products inventor and manufacturer