80 mysql jobs in Ha Noi

05 Junior Backend Developer (PHP, MySQL)

Ha Noi
  • 15 phép/ năm
  • Mức lương hấp dẫn kèm bonus
  • Bảo hiểm full lương

Back-end dev (PHP, Laravel, MySQL)

Ha Noi
Others
  • Môi trường làm việc tiếng anh,
  • Hỗ trợ di chuyển,nhà ở
  • Thời gian làm việc linh hoạt

Java Developer (Java core/MySQL/C++)

Ha Noi
  • Đãi ngộ theo đúng năng lực.
  • Môi trường trẻ, năng động.
  • Làm việc với công nghệ mới.