495 IT jobs in Ha Noi for you

Kiến trúc sư Giải pháp (Hệ thống lõi)

Ha Noi

Project Manager

Ha Noi

[VinBrain] Full Stack Engineer

Ha Noi
Ho Chi Minh
  • Work with iconic IT projects a
  • Be part of a high-performing,
  • Work with the brightest minds

03 Android Dev (Kotlin, Java) Up to$1200

Ha Noi

03 iOS Dev (Swift/ Objective-C) ~ $1,200

Ha Noi

iOS Developer (Swift, Objective C)

Ha Noi

C++ Developer (iOS, Android)

Ha Noi

Tester (QA QC ~ 1y exp)

Ha Noi

20 Java Developers (Spring, SQL)

Ha Noi

BrSE (~N2) Kĩ sư cầu nối - Up to $4000

Ha Noi

10 Software Dev (Swift, Ruby on Rails)

Ha Noi

2 senior java (fullstack) - up to 1500

Ha Noi
  • Các chế độ phúc lợi hấp dẫn
  • Cơ hội thăng tiến cao
  • Môi trường thân thiện

.NET Technical Architect

Ho Chi Minh
Ha Noi

Automation Test Lead (Tester,QC,English)

Ho Chi Minh
Ha Noi

System Admin

Ha Noi
  • Mua Bảo Hiểm sức khoẻ hàng năm
  • Có cơ hội du lịch nước ngoài
  • Tiền thưởng lớn

Senior .NET Developer

Ho Chi Minh
Ha Noi

Graphic Designer

Ha Noi

.NET Developer (ASP.NET, MVC)

Ha Noi

Senior DevOps Engineer (Networking, AWS)

Ha Noi

Tester QA QC (US, UK) - Up to $900

Ha Noi

Company Spotlight

Ominext Headline Photo
Ominext Ha Noi

Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và tích hợp hệ thống thông tin y tế cho Nhật Bản