448 IT jobs in Ha Noi for you

05 Frontend Dev (JavaScript, HTML5, CSS)

Ha Noi

02 Java Developers (Spring / J2EE)

Ha Noi

Node.JS Developer ( JavaScript, AWS )

Ha Noi

Unity 2D/3D Dev (UI-UX,C#/ Java) ~$1500

Ha Noi
 • Thưởng tết 3-5 tháng lương
 • Thưởng dự án cao
 • Du lịch, teambuilding thả ga

Backend Game Dev (MySQL, Java) ~$1500

Ha Noi
 • Thưởng tết 3-5 tháng lương
 • Thưởng dự án cao
 • Du lịch, teambuilding thả ga

Java Developer (MySQL,Oracle) Upto 1500$

Ha Noi
 • Chế độ lương thưởng cạnh tranh
 • Cơ hội học hỏi, thăng tiến
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Fullstack Developer (NodeJS, PHP, HTML5)

Ha Noi

05 Backend Developers (Java/OOP/Oracle)

Ha Noi

Software Engineer for Java - JD112

Ha Noi
 • Training/Working in Japan
 • Salary up to 15 mons
 • Professional environment

Senior Software Engineer Embedded -JD114

Ha Noi
 • Training/Working in Japan
 • Salary up to 15 mons
 • Professional environment

Team Leader (Japanese N3) JD113

Ha Noi
 • Training/Working in Japan
 • Salary up to 15 mons
 • Professional environment

Data Engineer (Java,Python) ~Up to $3000

Ha Noi
Others

Business Analyst

Ha Noi

3 Experience .NET Dev (C#, ASP.NET, MVC)

Ha Noi
 • 13th month salary &bonus
 • Half day-off for 8/3 & 20/10
 • 2 compensatory days off /month

Senior Developer (CoreBanking,Oracle)

Ha Noi
Ho Chi Minh

CVCC tư vấn & phân tích nghiệp vụ

Ha Noi

CV Đảm bảo chất lượng công nghệ (QA QC)

Ha Noi

DevOps Engineer (Java, SQL)

Ha Noi

Automation Tester- Up to 2000$

Ha Noi

Company Spotlight

PYCOGROUP Headline Photo
PYCOGROUP Ho Chi Minh

We build your digital teams and solutions