446 IT jobs in Ha Noi for you

02 Junior .NET Dev (C#, HTML5, MVC)

Ha Noi

Java Engineer (Java)

Ha Noi

Urgent -10 Java Dev (SQL, Spring) ~$2000

Ha Noi
 • Mức lương cao, ổn định
 • Nhiều cơ hội thăng tiến
 • Junior Dev 1-2 năm KN là OK

UI-UX Designer ~ Upto $1500

Ha Noi

System Admin (SQL, Oracle)

Ha Noi

Frontend Devs (JavaScript,HTML5,Angular)

Ha Noi

React Native (JavaScript,HTML5)Upto1800$

Ha Noi
 • Lương tháng 13 + thưởng nóng
 • Nhiều cơ hội thăng tiến cao
 • Môi trường làm việc vui vẻ

3 PHP Dev (JavaScript, MySQL) Upto $1800

Ha Noi
 • Lương hấp dẫn lên tới $1800
 • Nhiều cơ hội thăng tiến
 • Môi trường làm việc thân thiện

03 Database Administrator (Oracle)

Ha Noi

03 Java Developers (Spring, J2EE)

Ha Noi

01 React Native Developer (Up to $1800)

Ha Noi

PHP developer (Laravel, MySQL) PV Online

Ha Noi

Lập trình viên Mobile (IOS/Androi)

Ha Noi

Backend (Java, Spring, MySQL) Up to$1600

Ha Noi
 • Mức lương cạnh tranh
 • Công nghệ luôn cập nhật mới
 • Môi trường product

C/C++ Developer (Linux)

Ha Noi

Quality Control Tester

Ha Noi
 • Competitive Salary
 • Annual Salary and reviews
 • Good Healthcare Insurance

.NET developer (C#, ASP.NET, MVC)

Ha Noi
 • Probation time: 100% salary
 • 13 month salary
 • Flexible working time

03 Senior Full-stack Java Web Developers

Ha Noi

03 Frontend Devs (Angular/ReactJS/VueJS)

Ha Noi
Da Nang

QA Team Leader (QA QC, Japanese)

Ha Noi

Company Spotlight