540 IT jobs in Ha Noi for you

05 .NET DEV (C#,ASP.Net MVC,SQL)

Ha Noi

Software Developer (Java, .NET, MySQL)

Ha Noi

02 Model-based Design Engineer - C/C++

Ha Noi

.NET Developer

Ha Noi

Graphic Designer

Ha Noi

Software Developer

Ha Noi

PHP Developer

Ha Noi

Android Dev(Java, Mobile Apps)~1600$

Ha Noi
 • Flexible working time, no OT
 • Chance to biz trip oversea
 • KPI Incentive, other benefits

PHP / Laravel Developer

Ha Noi

Software Tester

Ha Noi

Front-end Engineer (ReactJS, AngularJS)

Ha Noi

Back-end Engineer (NodeJS, Python)

Ha Noi

[Java] Server Developer - Up to $1200

Ha Noi
 • Nghỉ thứ 7, CN
 • Thưởng tết ít nhất 4 tháng
 • Du lịch nước ngoài hàng năm

10 .NET (MVC/HTML5) Dev - Up to $1000

Ha Noi

.Net Developers (ASP.NET, HTML5)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Junior .NET Developer (C#, WinForm)1200$

Ha Noi

HTML/CSS/JavaScript Developer

Ha Noi

Senior PHP Developer (Laravel)-Upto 1500

Ha Noi

Front-end Dev (Angular/ReactJS/VueJS)

Ha Noi
 • Competitive Salary
 • Profressional environment
 • Young and Talent colleague

Techlead/Sr. Odoo Dev(Python/Postgresql)

Ha Noi
 • Review lương 2 lần/năm
 • Được cấp Macbook, màn hình
 • Được cấp ngân sách đào tạo/năm

Company Spotlight

Shopee Headline Photo
Shopee Others

Shopee is the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan.