28 games developer jobs in Vietnam for you

03 Games Developers ( C++, Java)

Ha Noi

03 Unity Games Developers

Ha Noi

Unity Games Developer (up to $1,200)

Ho Chi Minh

3 Games Unity Developer - Up to 1500$

Ha Noi
 • Môi trường năng động
 • Sản phẩm chất lượng
 • Du lịch nước ngoài hàng năm

Senior C++ Developer (Games, Networking)

Ho Chi Minh

03 Java Dev Games Server (Up to $1500)

Ha Noi

Games Dev (HTML5/JavaScript/Cocos/Unity)

Ha Noi

NodeJS Dev (PHP, Games) - Up to $2000

Ha Noi
 • Tham gia công ty Game hàng đầu
 • Lương thưởng hấp dẫn ($2000)
 • Môi trường năng động, sáng tạo

Product Manager (Mobile Games)

Ho Chi Minh

Junior Unity Developer (C#)

Ha Noi
 • Thu nhập Up to $600
 • Review tăng lương 3 tháng/lần
 • Coaching trực tiếp từ CEO

[~ $1500] 05 Unity Game Developer (C#)

Ho Chi Minh

Game Artist (Mobile Games)

Ho Chi Minh

Associate Product Manager (Mobile Games)

Ho Chi Minh
 • MacBook + Awesome Workspace
 • International Tech Events
 • Premium Health Insurance

Game Designer ( UI UX, Unity)

Ho Chi Minh

05 Unity Developers

Ho Chi Minh
 • Lương hấp dẫn
 • Thưởng nhiều đợt hấp dẫn
 • Cơ hội thăng tiến cao

Senior Game Tester

Ho Chi Minh
 • MacBook and Extra screens
 • Premium health insurance
 • Company Trip 4-5*, Yoga, Gym..

05 Game Developers (Unity/C#) ~ 1.500$

Ho Chi Minh

2 Game Designer - Up to $1200

Ha Noi

Unity Game Developer (C#)

Ho Chi Minh

Game Unity Developer

Ho Chi Minh

Company Spotlight

Shopee Headline Photo
Shopee Others

Shopee is the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan.