36 english jobs in Ha Noi

 • Hybrid working with Attractive salary
 • Sign in bonus + 100% probation
 • Up to 14th month salary + PTI medical Insurance
Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Hybrid working with Attractive salary
 • Sign in bonus + 100% probation
 • Up to 14th month salary + PTI medical Insurance
Ho Chi Minh
Ha Noi
12d
 • 100% foreign invested company (Norway)
 • Working with top Norwegian engineers
 • Approach to most innovative technologies (IOT, AI)
Ha Noi
 • 100% foreign invested company (Norway)
 • Working with top Norwegian engineers
 • Approach to most innovative technologies (IOT, AI)
Ha Noi
14d
 • Môi trường làm việc đa quốc gia
 • Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân
 • Trải nghiệm làm việc ngắn/dài hạn tại Nhật Bản
Ha Noi
 • Môi trường làm việc đa quốc gia
 • Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân
 • Trải nghiệm làm việc ngắn/dài hạn tại Nhật Bản
Ha Noi
25d
 • Up-to 16-month Income / Year
 • Allowances & Training Programs
 • Hybrid Working
Ha Noi
 • Up-to 16-month Income / Year
 • Allowances & Training Programs
 • Hybrid Working
Ha Noi
27d
Ha Noi
Ho Chi Minh
34d