59 english jobs in Ha Noi

Java Developer (OOP, English, SQL/NoSQL)

Ha Noi
 • Global world-class products
 • Cutting-edge technologies
 • Multicultural work environment

Product Manager (English, Blockchain)

Ha Noi
 • Excellent working environment
 • Annual performance-based bonus
 • Premium healthcare for staff

Business Analyst (Agile, English)

Ha Noi
 • Thưởng KPI, dự án
 • Review lương 2 lần/ năm, no OT
 • Teambuilding hàng tháng, năm

Scrum Master (Agile, English) Up to 50M

Ha Noi
 • Sponsored training
 • Competitive salary
 • Bao Viet Premium health-care

Site Manager (English, Agile)

Ha Noi
 • Private Healthcare
 • Attractive salary
 • International environment

Phát triển phần mềm ứng dụng (.NET)

Ha Noi
 • Môi trường làm việc quốc tế.
 • Thu nhập sứng đáng
 • Cơ hội phát triển và thử thách

Database Engineer (Oracle)

Ha Noi
 • Môi trường làm việc quốc tế.
 • Thu nhập sứng đáng
 • Cơ hội phát triển và thử thách