34 english jobs in Ha Noi for you

Business Analyst (English)

Ha Noi

QA Tester (QA/QC, English)

Ha Noi

Senior Automation Tester(QA QC, English)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Project Manager (Agile, English) $2500

Ha Noi
  • Mức lương tới $2500 + bonus
  • Performance review: 2 lần/năm
  • Cơ hội thăng tiến cao

02 Quản trị Dịch vụ (Linux, MySQL)

Ha Noi

[HN] 04 Business Analyst

Ha Noi

(HN ) Project Manager

Ho Chi Minh
Ha Noi

Project Manager (Up to 1500$)

Ha Noi

Chuyên viên cao cấp/chính Đổi Mới Số

Ha Noi

C.viên cao cấp/chính Kiến trúc hệ thống

Ha Noi

Software Engineer (C++ Expert)

Ha Noi

02 Junior/Senior Tester/QA (Up to $1000)

Ha Noi

PMO - Project Manager Officer

Ha Noi

Software Project Engineer (C#, Python)

Ha Noi

Tester QA QC (US, UK) - Up to $900

Ha Noi

Software Quality Assurance Engineer

Ha Noi

Tester - Urgent Need (Attractive Salary)

Ha Noi

02 Junior Tester (QA QC) - Up to $1500

Ha Noi

3 Tester QA QC (up to 1000 USD)

Ha Noi

03 Unity Games Developers

Ha Noi

Company Spotlight

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.