55 english jobs in Ha Noi for you

Software Tester (QA QC, English)

Ha Noi

IT support Engineer ( Java / English)

Ha Noi

Automation Test Lead (Tester,QC,English)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Tester (QA QC, English)

Ha Noi

Software Technical Writer (English)

Ha Noi

Tester (QA QC, English)

Ha Noi
  • Môi trường chuyên nghiệp
  • Cơ hội học tập, phát triển
  • Chế độ phúc lợi tốt

Database Admin (Oracle, English)

Ha Noi
  • 300% Fixed Bonus (base-salary)
  • Attractive salary package
  • Professional environment

Chuyên viên Bảo mật (Java, C/C++)

Ha Noi

System Admin (SQL, MySQL)

Ha Noi

03 Testers (QA/ QC) - Up to $1000

Ha Noi
Get new English jobs by email

05 NodeJs Developers

Ha Noi

(HN-HCM) Project Manager

Ho Chi Minh
Ha Noi

Project Manager (Agile, Scrum)

Ha Noi

20 .NET Devs (C#, ASP.NET, MVC)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Senior UI/UX Designer

Ha Noi

02 Tester (Male Preferred)

Ha Noi

Back-End Dev (Python/Perl Data Analysis)

Ha Noi
  • Oracle, Juniper, IBM training
  • 14 month salary package
  • PVI Insurance Package

30 Senior Embedded Engineers(C language)

Ha Noi

5 Tester (QA QC)

Ha Noi

06 Tester

Ha Noi

Company Spotlight

Ominext Headline Photo
Ominext Ha Noi

Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và tích hợp hệ thống thông tin y tế cho Nhật Bản