78 c# jobs in Ho Chi Minh for you

SharePoint Administration (C#)

Ho Chi Minh
 • Highly competitive salary
 • Monthly profit sharing program
 • High-growth career path

.NET WinForm Developer (C#, SQL)

Ho Chi Minh

Senior Backend Dev (C#, .NET, Azure)

Ho Chi Minh
 • Technology startup
 • Young talent team
 • High benefit

Backend Dev (Java/TypeScript/C#/Python)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Tập đoàn Công nghệ hàng đầu
 • Hưởng chính sách Tập Đoàn lớn
 • Xét tăng lương sau 3 - 6 tháng

Junior Full Stack Developer (C#, .NET)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary and benefits
 • Flexible Working Hours
 • Training/ Onsite in Europe

Unity Developer (C#)

Ho Chi Minh
 • Salary is up to $2,000
 • Learn modern workflow & tools
 • Become professional engineer

10 .NET Core (ReactJS, C#) 700 - 1500$

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Làm dự án lớn mảng Ngân hàng
 • Cơ hội nhận cổ phần Công ty
 • Carrier path rõ ràng

.NET/WEB back-end engineer (C#,SQL)

Ho Chi Minh

Mid/Senior .Net Developers (C#)

Ho Chi Minh

.NET Dev (ASP.NET, C#) - Up to $1300

Ho Chi Minh

Junior 5 .NET Developers (C#, ASP.Net)

Ho Chi Minh

02 ASP.NET Developer (.NET, C#)

Ho Chi Minh

C#/.NET Developer (JavaScript, English)

Ho Chi Minh

Junior 5 .NET Software Engineer (C#,SQL)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, MVC)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, .NET Core)

Ho Chi Minh

Software Team Leader (.NET Core, C#)

Ho Chi Minh

Fulltime Developer (C#, .NET)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, Database)

Ho Chi Minh

03 .NET (C#, .NET Core) Developers

Ho Chi Minh

Company Spotlight

Woowa Brothers Headline Photo
Woowa Brothers Ho Chi Minh

Woowa Brothers Viet Nam