98 c# jobs in Ho Chi Minh for you

Senior Web Developer (ReactJS, .NET, C#)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, OOP) - Up to $1,500

Ho Chi Minh

.Net Developer (C#, SQL)

Ho Chi Minh
 • Xét tăng lương 2 lần / 1 năm
 • Bonus chứng chỉ tiếng Nhật
 • Du lịch mỗi năm, team building

05 Fullstack Developers (PHP, C#)

Ho Chi Minh

Senior .NET Software Engineer (C#, SQL)

Ho Chi Minh

Lập Trình Viên (.NET/ Java/ C#) Hội sở

Ho Chi Minh
 • Mức lương, thưởng cạnh tranh
 • Du lịch hàng năm
 • Cơ hội thăng tiến

.NET Web Developers (ASP.NET, C#, SQL)

Ho Chi Minh
 • Lương cực kỳ cạnh tranh
 • Thưởng hàng năm& dự án hấp dẫn
 • Nghỉ mát trong và ngoài nước

Senior .NET Developer (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh
 • English class with foreigner
 • Opportunity to level up skills
 • Business trip to Korea

05 Developers (PHP/ C#, .NET) ~ $1.000

Ho Chi Minh
 • Attractive salary/ bonus
 • 2 times salary review per year
 • Company trip/ Team building

Senior Backend Developer (C#, .NET)

Ho Chi Minh
 • Premium healthcare scheme
 • Great Salary and benefits
 • Job Security - World travel
Get new c# jobs by email

.NET Developer (C#, Web,Javascript)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, ASP.Net)

Ho Chi Minh

C# Developer (ASP.NET)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Senior ASP.NET Developer (.NET, C#)

Ho Chi Minh

05 Software Developer (.NET, C#)

Ho Chi Minh

.Net Developer (C#, Javascript)

Ho Chi Minh

Software Engineer (.Net, C#, OOP)

Ho Chi Minh

AI Engineer (Python, C#, C++)

Ho Chi Minh

[All Level] .NET Developer (C#, SQL)

Ho Chi Minh

.NET WinForm Developer (C#, SQL)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

Ominext Headline Photo
Ominext Ha Noi

Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và tích hợp hệ thống thông tin y tế cho Nhật Bản