59 c# jobs in Ho Chi Minh

 • 13th monthly salary, bonus every quarter.
 • Supporting staff with housing, meals, transportion
 • Support expenses to visit home: 02 times/year
Ho Chi Minh
Ha Noi
 • 13th monthly salary, bonus every quarter.
 • Supporting staff with housing, meals, transportion
 • Support expenses to visit home: 02 times/year
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
6d
 • Competitive Remuneration
 • Performance Bonus and 13th Salary
 • UK/French Working Environment
Ho Chi Minh
 • Competitive Remuneration
 • Performance Bonus and 13th Salary
 • UK/French Working Environment
Hot
Ho Chi Minh
7d
Hot
Da Nang
Ho Chi Minh
11d
 • Cùng nhau thử thách với các kĩ thuật mới
 • Môi trường thân thiện, chế độ nghỉ phép hấp dẫn
 • Chính sách thưởng giữa năm và cuối năm
Ho Chi Minh
 • Cùng nhau thử thách với các kĩ thuật mới
 • Môi trường thân thiện, chế độ nghỉ phép hấp dẫn
 • Chính sách thưởng giữa năm và cuối năm
Ho Chi Minh
9d
 • Flexible working hour
 • Competitive salary & good remuneration
 • 1 week holiday with allowance up to 300$
Ho Chi Minh
 • Flexible working hour
 • Competitive salary & good remuneration
 • 1 week holiday with allowance up to 300$
Ho Chi Minh
11d