115 c# jobs in Ho Chi Minh for you

Team/Tech Lead/Snr Dev .NET C# up $3k

Ho Chi Minh

Application Developer(Java, C#, Oracle)

Ho Chi Minh
 • Lương, thưởng cạnh tranh
 • Trợ cấp chi phí học ngoại ngữ
 • Khám sức khỏe & du lịch hè

04 .Net Developers (ASP.Net, C#)

Ho Chi Minh

.NET Core Developer (C#, SQL)

Ho Chi Minh

Software Engineer (C#, .Net, Xamarin)

Ho Chi Minh

Senior Backend Developer (C#, .NET)

Ho Chi Minh
 • Premium healthcare scheme
 • Great Salary and benefits
 • Job Security - World travel

5 Junior/Senior Dev (C#/C++) upto 1500$

Ha Noi
Ho Chi Minh

.Net Developer (C#,SQL)

Ho Chi Minh

Jr/Sr .NET Developers (ASP.NET, C#)

Ho Chi Minh
 • Opportunity to work oversea
 • 14~24+days for annual leave
 • Attractive salary & benefits

20 C# .NET JavaScript Devs - Up to 1500$

Ho Chi Minh
 • Very attractive salary
 • American-Based Company
 • Premium health insurance.
Get new c# jobs by email

8 .NET/C# Developers 2-4 yrs experience

Ho Chi Minh

Backend Developer (.NET, C#, English)

Ho Chi Minh

20 .NET Devs (C#, ASP.NET, MVC)

Ha Noi
Ho Chi Minh

02 .NET Developer (C#, Winform, MySQL)

Ho Chi Minh

Mobile Apps Team Leader (C#, Xamarin)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội đi đào tạo ở nước ngoài
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Môi trường hiện đại/thân thiện

.NET (C#) Developer - Sign-On Bonus

Ho Chi Minh

[Urgent] Web Senior Developers (PHP, C#)

Ho Chi Minh
 • Nghỉ mát hàng năm
 • 03 ngày nghỉ hè
 • Cơ hội onsite tại Nhật

10 C# Developers (.NET/NETCORE, MySQL)

Ho Chi Minh
 • Attractive income + bonus on Q
 • Review salary 2 times/year
 • International environment

Software Dev for Logictics(Java, C#, JS)

Ho Chi Minh

10 .Net Developer (C#, MVC) ~$1500

Ho Chi Minh

Company Spotlight

Sun* Inc. Headline Photo
Sun* Inc. Ha Noi

Digital Creative Studio With Top 1% Talent In Asia