8 c# jobs in Da Nang for you

10 .Net Devs - All level (ASP.NET/C#)

Ho Chi Minh
Da Nang
  • Private Health Insurance
  • Gasoline/Lunch Support Fee
  • 13th Bonus/Performance Bonus

Game Server/ Back-End Dev - C#/ Java

Ha Noi
Da Nang

20 .NET phát triển hệ thống ngân hàng

Ha Noi
Da Nang
  • Lương net lên tới 1500$
  • Việc ổn định, lâu dài
  • Hỗ trợ chế độ nviên ngoại tỉnh

Senior Embedded Developer (C++,QT)

Ho Chi Minh
Da Nang
Get new c# jobs by email

[DN] .NET Developer (Up to $1,500 NET)

Da Nang

Full Stack Web Developer JavaScript,.NET

Da Nang

Senior Back-end Developer

Da Nang

.NET Developer

Da Nang

Company Spotlight

AnyMind Group Headline Photo
AnyMind Group Ho Chi Minh

A Technology company with mission to empower professionals and industries to achieve better growth.