41 c jobs in Vietnam

 • Opportunities to travel abroad
 • International trainings
 • Attractive salary
Ho Chi Minh
 • Opportunities to travel abroad
 • International trainings
 • Attractive salary
Hot
Ho Chi Minh
1d
 • Lộ trình phát triển sự nghiệp đa chiều
 • Cơ hội đào tạo, công tác tại Nhật Bản, Singapore..
 • Mức lương hấp dẫn, chế độ thưởng dựa trên năng lực
Ha Noi
 • Lộ trình phát triển sự nghiệp đa chiều
 • Cơ hội đào tạo, công tác tại Nhật Bản, Singapore..
 • Mức lương hấp dẫn, chế độ thưởng dựa trên năng lực
Hot
Ha Noi
2d
 • Attractive Bonus
 • Overseas training opportunity
 • Insurance for Family members
Ho Chi Minh
 • Attractive Bonus
 • Overseas training opportunity
 • Insurance for Family members
Hot
Ho Chi Minh
3d
 • Lương cao lên tới 2.000$,
 • Xét lương 2 lần / 1 năm
 • Đào tạo kỹ thuật chuyên sâu
Ha Noi
 • Lương cao lên tới 2.000$,
 • Xét lương 2 lần / 1 năm
 • Đào tạo kỹ thuật chuyên sâu
Hot
Ha Noi
3d
 • Cơ hội sang UK training trong 1,5 tháng
 • Rikkei care
 • Làm việc trực tiếp với Enduser từ US/UK
Ha Noi
 • Cơ hội sang UK training trong 1,5 tháng
 • Rikkei care
 • Làm việc trực tiếp với Enduser từ US/UK
Hot
Ha Noi
4d
 • Work in Ho Chi Minh City
 • 14 days annual leave
 • Yearly performance bonus
Ho Chi Minh
 • Work in Ho Chi Minh City
 • 14 days annual leave
 • Yearly performance bonus
Ho Chi Minh
8d
 • Newest technology and workflow
 • Salary Review every 6 months
 • Macbook Air/ Pro for all staff
Ho Chi Minh
 • Newest technology and workflow
 • Salary Review every 6 months
 • Macbook Air/ Pro for all staff
Ho Chi Minh
6d
 • Training opportunity in Europe
 • Very attractive salary & bonus
 • 100% salary in probation
Ho Chi Minh
 • Training opportunity in Europe
 • Very attractive salary & bonus
 • 100% salary in probation
Ho Chi Minh
6d
 • Training tại US/ UK trong 1,5 tháng
 • Rikkei care
 • Làm việc trực tiếp cùng các chuyên gia từ US/ UK
Ha Noi
 • Training tại US/ UK trong 1,5 tháng
 • Rikkei care
 • Làm việc trực tiếp cùng các chuyên gia từ US/ UK
Ha Noi
7d