390 backend jobs in Vietnam for you

Backend Developer (NodeJS/Golang/Python)

Ha Noi
 • Lương hấp dẫn
 • Cơ hội thăng tiến lên quản lý
 • Môi trường làm việc năng động

03 Senior Back-End Devs (.NET, NodeJS)

Ho Chi Minh

Magento 2 developer - Full stack/Backend

Ho Chi Minh

Backend Developer (NodeJS,MySQL,MongoDB)

Ho Chi Minh

Backend Developer (NodeJS/Golang/Python)

Ha Noi
 • App tin tức top 3 Việt Nam
 • Thu nhập cạnh tranh
 • Văn phòng hạng A trung tâm TP

Backend Dev - Lập trình server - Nodejs

Ha Noi
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Được làm việc với đối tác lớn
 • Môi trường trẻ - sáng tạo

Backend Developer (PHP/Python/Java)

Ho Chi Minh

Senior Java Backend Engineer (min $2500)

Ho Chi Minh

Senior Backend Developer (NodeJS, Ruby)

Ho Chi Minh

Sr. Backend Developer (C#, SQL, ASP.NET)

Ho Chi Minh

Backend Engineer (Anti-Fraud team)

Ho Chi Minh
Others
 • Work in Singapore
 • 18 days annual leave
 • Yearly performance bonus

Lead Backend Software Engineer (PHP)

Ho Chi Minh

Middle/Senior Back-End (PHP/ JavaScript)

Ha Noi

10 Backend Dev (.Net / C# / ASP.NET)

Ha Noi

Senior Back End Dev (NodeJS, SQL, NoSQL)

Ho Chi Minh

Senior Back-end (Ruby on Rails /AWS/SQL)

Ho Chi Minh
 • Mac Pro provided
 • Salary review twice a year
 • Business trip in Japan

03 Sr Back-end Devs - Up to $2500

Ho Chi Minh

Java Backend Microservices (Spring Boot)

Ho Chi Minh

Backend Developer (PHP, MySQL)

Ho Chi Minh
 • 9X Environment
 • Salary review 1 time/ 6 months
 • Chance to work onsite in Japan

Java Backend Developer (Spring, MySQL)

Ha Noi

Company Spotlight

Shopee Headline Photo
Shopee Others

Shopee is the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan.