7 angularjs jobs in Ha Noi

JavaScript Dev (AngularJS, VueJS)

Ha Noi
  • Phỏng vấn online trong dịch
  • Bảo hiểm sức khỏe toàn diện
  • Lộ trình thăng tiến rõ ràng

10 Full-Stack Devs (NodeJS, AngularJS)

Ha Noi
Ho Chi Minh
  • Working location in Cambodia
  • Salary 39-45M. No experience
  • Annual bonus and 13th salary