18 agile jobs in Ha Noi for you

Senior Business Analyst (Agile, SQL)

Ha Noi

Business Analyst (QA/QC, Agile)

Ha Noi

Business Analyst (UX, Agile) $800-$1,300

Ha Noi

Project Manager (Agile, Manager)

Ha Noi

Business Analyst (Agile, Japanese)

Ha Noi

Project Manager (C/C++, Agile)

Ha Noi

Frontend Angular Developer (Agile)

Ha Noi

Java Developer (Agile, C#)

Ha Noi

Product Owner ( Agile Project )

Ha Noi
  • Lương, thưởng hấp dẫn
  • Môi trường trẻ- năng động
  • Thời gian làm việc linh hoạt

IT Business Analyst

Ho Chi Minh
Ha Noi

Senior RPA Developer

Ha Noi

Automation Tester- Up to 2000$

Ha Noi

Performance Automation Test

Ha Noi

QA Technical Manager (C++, Jenkins)

Ha Noi

IT Operations (Help Desk, English)

Ha Noi

IT Business Architect (Risk Domain)

Ha Noi

Trưởng phòng phát triển phần mềm

Ha Noi

Scrum Master/ Project Manager

Ha Noi