17 agile jobs in Ha Noi

Business Analyst (Agile) - Up to $1500

Ha Noi
  • Attractive bonus
  • Affirm your self-worth
  • Excellent annually trip

Senior Devops ( Linux, Agile )~ 1800$

Ha Noi Ho Chi Minh
  • Tập đoàn Công nghệ hàng đầu
  • Hưởng chính sách Tập Đoàn lớn
  • Xét tăng lương sau 3 - 6 tháng

Java Dev (J2EE)/Chấp nhận ra tết đi làm

Ha Noi
  • Global world-class product
  • Cutting-edge technologies
  • Multicultural work environment