4.0
Recommend working here to a friend
Overall
4.0
Salary & benefits
3.0
Training & learning
3.9
Management cares about me
3.9
Culture & fun
4.4
Office & workspace
3.4

Let your voice be heard.

Review ZIGExN VeNtura now

14 Employee Reviews

Thú Vị nên thử

Recommend
April 2020

What I liked

Văn hoá thoải mái và nhiều điều thú vị. Không phải dạng siêu phẩm nên ai muốn bắt đầu với RoR nên bắt đầu với công ty này.
Không có chế độ OT nên không có gì để đánh giá.

Môi trường thân thiện, đồng nghiệp tốt

Recommend
December 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Môi trường làm việc cực kỳ thoải mái

Recommend
October 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Thích môi trường làm việc

Recommend
September 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Sếp tốt và đồng nghiệp hòa đồng vui vẻ

Recommend
September 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Friendly co-workers

Recommend
August 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Training tốt , hầu như ko OT. Mọi người thân thiện hoà đồng, Support nhiệt tình

Recommend
June 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Môi trường ổn, đồng nghiệp thân thiện, sếp tốt

Recommend
June 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Sếp thoải mái, được tiếp cận với công nghệ mới

Recommend
March 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Phù hợp cho fresher

Doesn't recommend
July 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.