VUIAPP by Nano Technologies

Ho Chi Minh, Ha Noi
Product
51-150
Vietnam
Monday - Friday
Extra salary for OT
Write review

Overview about VUIAPP by Nano Technologies

Nano Technologies

 

Nano Technologies tiên phong phát triển giải pháp Phúc lợi và Lương linh hoạt, thông qua sản phẩm Vui App (https://www.vuiapp.vn) - sáng kiến chi lương 24/7. Thay thế cách trả lương cố hữu một lần/tháng, Vui App muốn trao quyền tiếp cận thu nhập 24/7 cho hàng triệu người lao động Việt Nam. Trên nền tảng đó, Vui App đang cung cấp thêm nhiều tiện ích và dịch vụ gia tăng, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển trải nghiệm nhân viên, gắn kết nội bộ và xây dựng chương trình phúc lợi cạnh tranh.

Hơn 100.000 người lao động tại các doanh nghiệp đầu ngành (FPT Retail, Central Retail Việt Nam, GS25, Gỗ Trường Thành, Kangaroo, AA Corporation,…) đã có quyền chủ động tiền lương trên Vui App. Năm 2022, Nano (Vui App) huy động và gia tăng Quỹ Lương Linh Hoạt thêm 6.4 triệu USD, cam kết cùng doanh nghiệp xây dựng an toàn tài chính cho đội ngũ.

Nano Technologies được thành lập năm 2020 bởi Đặng Việt Dũng (cựu Giám đốc Uber Việt Nam, ZaloPay), Nguyễn Việt Thắng (Giám đốc công nghệ Focal Labs) và các cộng sự. Ban lãnh đạo của Nano cũng là thành viên ban chuyên môn Hiệp hội VINASME, có nhiệm vụ nghiên cứu tham mưu các sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động.
 

Technologies We Use Everyday

  • React + React Native + Typescript for frontend & mobile development.
  • Spring Boot + Kotlin API Server, exposed via GraphQL.
  • AWS + Docker + Gitlab CI/CD + Terraform for infrastructure.

Why You'll Love Working Here

  • 1 Small, supportive and feedback-driven start-up
  • 2 Advanced tech team that open for new technology
  • 3 Competitive base salary


Mission:

  • Transform the way people get paid: empowering employees to receive their earned wages on demand, increasing their financial well-being, and bringing financial security, dignity and savings to millions Vietnamese.

Dynamic Work Environment

  • Flexible working time and paid leaves. We care about your performance, not your working time.
  • Transparent, supportive & committed team.

Locations

Ho Chi Minh
Floor 5, Van Gia Phat Building, 400/6 Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, HCMC
Binh Thanh
Ho Chi Minh
Ha Noi
Floor 6, Block D La Thanh Hotel, 226 Van Phuc St, Lieu Giai Ward, Ba Dinh District, Ha Noi
Ba Dinh
Ha Noi

Total views: 4,081

Let your voice be heard.

Review VUIAPP by Nano Technologies now
Write review