Công ty cổ phần an ninh mạng Việt Nam

Công ty cổ phần an ninh mạng Việt Nam (VSEC) hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin (information security-infosec)
Giải pháp :Tư vấn, triển khai các giải pháp liên quan đến Network Security
Bullet Sản phẩm : Cung cấp các sản phẩm về Network Security
Bullet Đào Tạo : Đào tạo infosec chuyên nghiệp.
Bullet Hỗ trợ :Tư vấn miễn phí cho các tổ chức của hệ thống lớn và nhạy cảm, hỗ trợ cộng đồng và cảnh báo nhanh cho các tổ chức

Our Key Skills

Location

72 Nguyễn Trãi, Ha Dong, Ha Noi
72 Nguyễn Trãi, Ha Dong, Ha Noi

Total views: 999

Let your voice be heard.

Review VSEC now