VNPT VinaPhone

Ho Chi Minh

Product

“CHUYÊN BIỆT, KHÁC BIỆT VÀ HIỆU QUẢ”

Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT Vinaphone) – Trung tâm Hỗ trợ Bán hàng Miền Nam là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông hàng đầu, hoạt động trong lĩnh vực Internet, Viễn thông và Công nghệ thông tin tại Việt Nam. VNPT VinaPhone được tổ chức trên cơ sở sắp xếp lại chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC), Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN), Công ty Viễn thông quốc tế ( VTI), Công ty Dịch vụ Viễn thông (VinaPhone) với hơn 25 năm kinh nghiệm trước đây. Hiện nay, VNPT VinaPhone tiếp tục triển khai kinh doanh và cung cấp các giải pháp tích hợp về Internet, viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông; Xây dựng, phát triển và kinh doanh các dịch vụ hạ tầng IDC, Hosting, máy chủ và cho thuê chỗ đặt máy chủ với mạng lưới kinh doanh phủ rộng khắp 63 Tỉnh/Thành phố trên cả nước.

Our Key Skills

Why You'll Love Working Here

Location

42 Phạm Ngọc Thạch, District 3, Ho Chi Minh
42 Phạm Ngọc Thạch, District 3, Ho Chi Minh

Total views: 1340

Let your voice be heard.

Review VNPT VinaPhone now