VINECO là công ty liên doanh giữa Tập đoàn bưu chính viễn thông VNPT và tập đoàn NEC Nhật Bản

Ra đời trong thời điểm Việt Nam đang thực hiện chính sách đổi mới, Công ty TNHH các Hệ thống Viễn thông VNPT-NEC (VINECO) là kết quả của sự hợp tác giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn NEC, Nhật Bản. VINECO được thành lập vào ngày 24 tháng 7 năm 1997 dựa trên hình thức liên doanh. Lĩnh vực hoạt động của VINECO là sản xuất tổng đài kỹ thuật số NEAX 61Σ và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật có liên quan.

Năm 2013, Công ty VINECO trở thành Công ty Cổ phần Các Hệ thống Viễn thông VINECO (VINECO) với các Cổ đông là Tập đoàn VNPT, Tập đoàn NEC và Công đoàn Công ty VINECO. Các hoạt động kinh doanh chính của Công ty là sản xuất, cung cấp thiết bị chuyển mạch số, thiết bị truyền dẫn viba, các giải pháp IT và dịch vụ kỹ thuật tại Việt Nam

Jobs

Kỹ sư điện tử viễn thông (Networking)

Ho Chi Minh

Location

Tòa nhà Tiến Vinh, 281-283 Nguyễn Thiện Thuật, District 3, Ho Chi Minh
Tòa nhà Tiến Vinh, 281-283 Nguyễn Thiện Thuật

Total views: 1,262

Let your voice be heard.

Review VNPT - NEC | VINECO now