Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam

Với những đóng góp và thành tựu đã đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa Xã hội và Bảo vệ Tổ quốc, VNPT đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ 1999 - 2009 vào ngày 22/12/2009.
Kế thừa 70 năm xây dựng, phát triển và gắn bó trên thị trường viễn thông Việt Nam, VNPT vừa là nhà cung cấp dịch vụ đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển của ngành Bưu chính, Viễn thông Việt Nam, vừa là tập đoàn có vai trò chủ chốt trong việc đưa Việt Nam trở thành 1 trong 10 quốc gia có tốc độ phát triển Bưu chính Viễn thông nhanh nhất toàn cầu.

Jobs

Vnpt Bình Phước has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

Full-Stack Engineer (React,UI,NoSQL DB)

Ho Chi Minh

PHP Developer (Drupal, Laravel) ~ $1,500

Da Nang

Chuyên viên tư vấn giải pháp CNTT

Ha Noi

Senior/ Team Leader PHP ~ 1500$

Ha Noi

UI-UX Designer

Ho Chi Minh
  • Attractive salary-up to $1500
  • 13th month bonus
  • Company Trip every year

Location

Total views: 480

Let your voice be heard.

Review Vnpt Bình Phước now