Viettel Telecom Headline Photo

Viettel Telecom, nơi cung cấp và giải đáp thông tin về sản phẩm, dịch vụ của Viettel.

Dịch vụ di động, Dịch vụ cố định băng rộng, Dịch vụ ứng dụng CNTT, Thương mại điện tử.
Viettel Telecom nơi bạn hỏi Viettel trả lời.

Locations

1 Giang van Minh, Ba Dinh, Ha Noi
1 Giang van Minh, Ba Dinh, Ha Noi

Total views: 2,102

Ratings

4.2
Recommend working here to a friend

Feature Reviews