Viện Tim Tp. Hồ Chí Minh Headline Photo

Viện Tim Tp. Hồ Chí Minh

.

Why You'll Love Working Here

  • Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước.
  • Các khoản phụ cấp theo quy định Bệnh Viện.
  • Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn.

Location

04 Dương Quang Trung, Phường 12, District 10, Ho Chi Minh
04 Dương Quang Trung, Phường 12

Total views: 93

Let your voice be heard.

Review Viện Tim Tp. Hồ Chí Minh now