VCS Viet Nam

Ha Noi

Product

Công ty Cổ phần Công nghệ VCS Việt Nam

Công ty Cổ phần Công nghệ VCS Việt Nam (VCS Viet Nam Technology Joint Sock Company) là sản phẩm tinh thần của những chuyên gia kinh tế và công nghệ thông tin tâm huyết với việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào quản lý kinh tế và quản lý các hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

Với chiến lược kinh doanh hợp lý, Công ty CP Công nghệ VCS Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý kinh tế và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của nhiều lĩnh vực; Với việc cung ứng sản phẩm phần mềm đa dạng và dịch vụ có chất lượng cao, Công ty CP Công nghệ VCS Việt Nam ngày càng phát triển và có nhiều đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý của các tổ chức, cá nhân.

Our Key Skills

Location

57 Láng Hạ, Dong Da, Ha Noi
57 Láng Hạ, Dong Da, Ha Noi

Total views: 533

Let your voice be heard.

Review VCS Viet Nam now